Φιάλη Ξυδιού κωδ. YDRV0.400Lt

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μηχανή δύο σταδίων ( Two-step, coldpreformmethod). Η λειτουργία περιλαμβάνει δύο μηχανές. Στην πρώτη που είναι η μηχανή έγχυσης (Injection) παράγονται τα προπλάσματα τα οποία στη συνέχεια αποθηκεύονται. Η δεύτερη μηχανή, που είναι η φουσκωτική (blowing) τα προπλάσματα αναθερμαίνονται και στη συνέχεια παράγονται οι περιέκτες

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΙΑΛΗΣ: PET

ΧΡΩΜΑ: Διαφανές

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
• Προτεινόμενη θερμοκρασία κάτω των 35o C (95 o F) και σχετική υγρασία κάτω από 70%
• Προστασία από το κρύο.
• Τα δοχεία δεν πρέπει να παραμένουν ανοιχτά
• Προτείνεται η περιορισμένη έκθεση τους σε ηλιακές ακτίνες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες συνθήκες

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ: Για το ευρύ κοινό-Κατάλληλο για τρόφιμα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Τουλάχιστον 5 χρόνια

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΕΣ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Μικροβιολογικές ιδιότητες: Απουσία παθογόνων μικροοργανισμών.
• Χημικές ιδιότητες: PET σε μορφή κόκκων- Όρια νομοθεσίας και Ευρωπαϊκής οδηγίας ΕΕ/10/2011
• Φυσικές Ιδιότητες: Στερεή μορφή πλαστικού με άνοιγμα – οπή

Πιστοποιήσεις
Επικοινωνία
Οδός:Αψιθιάς 12,13677,Αχαρναί
Τηλέφωνο: 2102849433
Fax: 2102816075
EMAIL: info@ydrama.gr