Ασκοί - Χαρτοκιβώτια

Ασκός YDRBIB5LT

Ασκός YDRBIB10LT

Ασκός YDRBIB20LT

Χαρτοκιβώτιο YDRBOX3LT

Χαρτοκιβώτιο YDRBOX5LT

Χαρτοκιβώτιο YDRBOX10LT

Ασκός YDRBIB3LT

Ασκός YDRBIB3LT

Πιστοποιήσεις
Επικοινωνία
Οδός:Αψιθιάς 12,13677,Αχαρναί
Τηλέφωνο: 2102849433
Fax: 2102816075
EMAIL: info@ydrama.gr